خادم الرضا ( علیه السّلام )کوثر مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت

روزشمار غدیر

بایگانی

رادکانا

.

موضوعات

دریافت کد وضعيت آب و هوا

نکاتی پیرامون نیکی نمودن به والدین (حتی اگر اهل معصیت و...)

نکاتی پیرامون نیکی نمودن به والدین (حتی اگر اهل معصیت و...)

  1- لزوم نیکی کردن به والدین و مدارا نمودن با آنها حتّی در صورتی که اهل گناه و معصیت باشند

 1- امام صادق علیه السلام به این مضمون فرمود: سه امر است که- در هر حال- باید انجام پذیرد.

1) رد نمودن امانت و پس دادن آن به صاحبش- آن شخص خوب باشد یا بد-.

2) وفا نمودن به عهد و پیمان هر شخص- آن شخص خوب باشد یا بد-.

3) نیکی نمودن به والدین- آن دو خوب باشند یا بد-[1].

2- امام صادق علیه السلام در حدیث دیگری در باره این موضوع فرمود:

برای هیچ شخصی- در انجام دادن این سه امر- عذر و بهانه ای نیست [2].

3- امام صادق علیه السلام به این مضمون فرمود: سه چیز است که خدای متعال در آنها- برای هیچ شخصی- جای گریزی قرار نداده است:

1) نیکی نمودن به والدین- خوب باشند یا بد-.

2) وفا نمودن به عهد و پیمان هر شخص- آن شخص خوب باشد یا بد-.

3) ادا نمودن امانت به صاحبش- آن شخص خوب باشد یا بد-[3].

 

2- لزوم نیکی کردن به والدین و مدارا نمودن با آنها حتّی در صورتی که اهل مذهب حق نباشند

 

4- معمّر بن خلّاد می گوید: به امام رضا علیه السلام گفتم: آیا برای والدینم- حتّی اگر دارای مذهب حق نباشند- دعا کنم؟

امام رضا علیه السلام فرمود: برای آنها دعا کن. و از طرف آنها صدقه بده.

و اگر آنها زنده هستند- و مذهب حق را نمی شناسند- با آنها مدارا نما.

زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: بدرستیکه خدای عزّ وجلّ مرا برای رحمت و مهربانی برانگیخت. نه برای سرکشی و عقوق [4].

5- مردی به امام صادق علیه السلام گفت: والدین من بر مذهب حق نیستند؟

امام صادق علیه السلام به او فرمود: به آنها نیکی نما- همانگونه که به دوستداران ما نیکی می کنی-[5].

فرزندان رحمت شده و فرزندان نفرین شده، ص: 37

6- شخصی به امام جواد علیه السلام نامه ای نوشته و در آن بیان داشت که پدرم ناصبی می باشد (و نسبت به اهل بیت عصمت علیهم السلام دشمنی و عداوت می ورزد).

و به همین جهت از او ناراحتیهای زیادی دیده ام.

و مشکلات فراوانی را متحمّل شده ام.

برای من دعا نمایید و تکلیف مرا نسبت به او روشن فرمایید؟

آیا با او دشمنی ورزم. یا با او مدارا نمایم؟

امام جواد علیه السلام در جواب او- به این مضمون- نوشتند: نامه ات را خواندم.

و از حال پدرت مطّلع گشتم.

و برای تو دعا می کنم.

و بدانکه مدارا نمودن با پدر بهتر از دشمنی کردن با او می باشد.

و بدانکه بعد از هر سختی و مشکلی. گشایش و راحتی وجود خواهد داشت.

صبر نما و شکیبایی پیشه کن. زیرا عاقبت از آنِ اهل تقوا خواهد بود.

خدای عزّ وجلّ تو را بر ولایت اهل بیت ثابت قدم بدارد.

ما و شما در پناه خدا و در گرو ودیعه او هستیم.

و خدای متعال ودیعه خود را ضایع نمی سازد.

راوی می گوید: پس از گذشت مدت زمانی خدای متعال دل آن پدر را نسبت به فرزندش نرم و مهربان کرد. بصورتی که در سلوک و رفتار خود- با فرزندش- مخالفتی نمی نمود[6].

7- مردی به امام کاظم علیه السلام گفت: چه می فرمائید در باره شخصی که از طرف والدین- و خویشان خود- حجّ و عمره می رود.

و نماز می خواند. و روزه می گیرد. و صدقه می دهد؟

امام کاظم علیه السلام به این مضمون فرمود: اشکالی در این کار نیست.

و این کار سزاوار است. زیرا او- برای انجام این عمل- اجر و ثواب می برد.

و برای او همچنین- بخاطر صله رحم و تفقّد نمودن از خویشان- اجر و ثواب افزونتری خواهد بود.

سپس آن مرد به امام کاظم علیه السلام گفت: اگر آنها بر مذهب حق نباشند چطور؟

امام کاظم علیه السلام به این مضمون فرمود: این گونه اعمال موجب تخفیف عذاب آنها می گردد[7].

 پی نوشت ها:

  [1] باید دانست که دعا کردن براى دور شدن این گونه والدین از آلودگى به گناه و معصیت. نمودى از نیکى کردن به آنها بشمار مى‏آید.

1- قال الإمام الصادق علیه السلام: ثلاثة لابدّ من أدائهنّ على کلّ حال:

الأمانة إلى البرّ و الفاجر.

و الوفاء بالعهد للبرّ و الفاجر.

و برّ الوالدین- برّین کانا أو فاجرین-( مشکاة الأنوار ج 1 ص 117 و ص 362).

[2] ( 2)- قال الإمام الصادق علیه السلام: ثلاثة لا عذر- لأحد- فیها: أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر.

و الوفاء بالعهد* إلى البرّ و الفاجر.

و برّ الوالدین- برّین کانا أو فاجرین-( الکافی ج 5 ص 132 و الخصال ص 123- 124).

* فی الخصال هکذا: بالعهد للبرّ و الفاجر.

قال الإمام الصادق علیه السلام: ثلاثة لا عذر فیها لأحد: أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر.

و برّ الوالدین- برّین کانا أو فاجرین-.

و الوفاء بالعهد للبرّ و الفاجر( تهذیب الأحکام ج 6 ص 402 الحدیث 109).

[3] قال الإمام الصادق علیه السلام: ثلاث لم یجعل اللَّه لأحد- من الناس- فیهنّ رخصة:

برّ الوالدین- برّین کانا أو فاجرین-.

و وفاء بالعهد للبرّ و الفاجر.

و أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر( الخصال ص 128 و تحف العقول ص 367).

قال الإمام الباقر علیه السلام: ثلاث لم یجعل اللَّه عزّ وجلّ لأحد فیهنّ رخصة:

أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر.

و الوفاء بالعهد للبرّ و الفاجر.

و برّ الوالدین- برّین کانا أو فاجرین-( الکافی ج 2 ص 162).

[4] باید دانست که: دعا نمودن براى هدایت این گونه والدین و اصلاح آنها نمودى از نیکى کردن به آنها بشمار مى‏آید.

1- عن معمّر بن خلّاد قال: قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام: أدعو لوالدی*- إذا کانا لا یعرفان الحقّ-؟

قال علیه السلام: ادع لهما. و تصدّق عنهما. و إن کانا حیّین- لا یعرفان الحقّ- ف دارهما.

فإنّ رسول اللَّه صلى الله علیه و آله قال: إنّ اللَّه بعثنی بالرحمة. لا بالعقوق( الکافی ج 2 ص 159 و مشکاة الأنوار ج 1 ص 357).* فی مشکاة الأنوار: أدعو للوالدین. فی مشکاة الأنوار: فقال علیه السلام.

[5] عن جابر قال: سمعت رجلًا یقول لأبی عبداللَّه علیه السلام: إنّ لی أبوین مخالفین؟

فقال علیه السلام( له): برّهما. کما تبرّ المسلمین ممّن یتولّانا( الکافی ج 2 ص 162 و الزهد ص 88). ما بین القوسین لم یذکر فی الکافی.

[6] این شخص با اطاعت نمودن از امر امام جواد علیه السلام و رفتارهاى نیک خود. موجب گشت تا پدر گمراهش هدایت گردد.

1- عن بکر بن صالح قال: کتب صهر- لی- إلى أبی جعفر الثانی صلوات اللَّه علیه: إنّ أبی ناصب- خبیث الرأی-. و قد لقیت منه شدّة و جهداً.

فرأیک- جعلت فداک- فی الدعاء لی. و ما ترى- جعلت فداک-؟

أفترى أن اکاشفه* أم اداریه؟

فکتب علیه السلام: قد فهمت کتابک و ما ذکرت من أمر أبیک.

و لست ادع الدعاء- لک- إن شاء اللَّه.

و المداراة خیر- لک- من المکاشفة.

و مع العسر یسر.

فأصبر. فإنّ العاقبة للمتّقین.

ثبّتک اللَّه على ولایة من تولّیت.

نحن- و انتم- فی ودیعة اللَّه الّذی لا تضیع ودائعه.

قال بکر: فعطف اللَّه بقلب أبیه علیه.

حتّى صار لا یخالفه فی شی‏ء( الأمالی للشیخ المفید- علیه الرحمة- ص 191 المجلس 23).

* کاشفه بالعداوة: جاهده و بادره بها( نقلًا عن هامش المصدر).

أی: لست أترک الدعاء لک.

[7] براى اطّلاع از متن این حدیث شریف به صفحه 77 مراجعه فرمائید.

نظرات (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
ذکر روزهای هفته
<
روزشمار محرم عاشورا