مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت خادم الرضا ( علیه السّلام )کوثر

مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت
۰۵ تیر ۹۷ ، ۱۶:۴۷

ارزش زن و مرد

                   

ارزش زن و مرد

(وَ مَنْ یعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَکرٍ أَوْ أُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِک یدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لا یظْلَمُونَ نَقِیراً)[1]؛ «و کسانی که کارهای شایسته کنند- چه مرد باشند یا زن- در حالی که مؤمن باشند، آنان داخل بهشت می شوند و به قدر گودی پشت هسته خرمایی، مورد ستم قرار نمی گیرند».

برخی برای تساوی حقوق زن و مرد به آیه مذکور تمسک می کنند؛ مراد از این تساوی چیست؟

با توجه به آیات قرآن و روایاتی که در این باره وارد شده، می توان گفت که زن و مرد در موارد ذیل، یکسان دانسته شده اند:

1- تساوی در ماهیت انسانی و لوازم آن[2].

2- تساوی در امکان انتخاب جناح حق و باطل و کفر و ایمان[3].

3- اشتراک در بیشتر تکالیف و مسئولیت ها[4].

4- استقلال اجتماعی، سیاسی، اعتقادی و حق مشارکت[5].

5- استقلال اقتصادی[6]، (حال آن که غرب تا چند دهه پیش، زن را مالک هیچ چیز نمی دانست).

6- برخورداری مادران از حقوق خانوادگی نظیر پدران[7]؛ بلکه حق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسئولیت هایش، بیشتر است.

7- تساوی در راه تکامل انسانی و قرب به خدا و عبودیت[8].

(فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّی لا أُضِیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکمْ مِنْ ذَکرٍ أَوْ أُنْثی بَعْضُکمْ مِنْ بَعْضٍ)[9]؛ «پس، پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد [و فرمود:] من عمل هیچ صاحب عملی از شما را، از مرد یا زن که همه از یکدیگرید، تباه نمی کنم».

(مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکرٍ أَوْ أُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیینَّهُ حَیاةً طَیبَةً وَ لَنَجْزِینَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یعْمَلُونَ)[10]؛ «هر کس- از مرد یا زن- کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگی پاکیزه ای، حیات [حقیقی] بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آن چه انجام می دادند، پاداش خواهیم داد».

(وَ مَنْ یعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَکرٍ أَوْ أُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِک یدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لا یظْلَمُونَ نَقِیراً)[11]؛ «و کسانی که کارهای شایسته کنند، مرد باشند یا زن، در حالی که مؤمن باشند، آنان داخل بهشت می شوند و به قدر گودی پشت هسته خرمایی، مورد ستم قرار نمی گیرند».

(مَنْ عَمِلَ سَیئَةً فَلا یجْزی إِلَّا مِثْلَها وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکرٍ أَوْ أُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِک یدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یرْزَقُونَ فِیها بِغَیرِ حِسابٍ)[12]؛ «هر که بدی کند، جز به مانند آن کیفر نمی یابد و هر که کار شایسته کند، مرد باشد یا زن، در حالی که ایمان داشته باشد، آنان داخل بهشت می شوند و در آن جا بی حساب روزی می یابند».

پس زن نیز مانند مرد، می تواند مراحل عالی کمال را طی کند. جایگاه زن در منطق وحی، بسیار بلند و بالاست و در قرآن از آفرینش زنان به عنوان «آیات الهی» یاد شده است؛ (وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکمْ مِنْ أَنْفُسِکمْ أَزْواجاً)[13]. زن، نشانه رحمت و جمال و قدرت حق تعالی است. زن، تجلیگاه جمال الهی خداوند رب العالمین است؛ یعنی مربّی و هدایت کننده موجودات و پرورش دهنده آنهاست. زن، مربّی و هدایت کننده فرد و جامعه است.

خداوند، لطیف است و زن نیز مظهر لطف الهی و لطیف است و به همین جهت، انجام کارهای سنگین و خشن و سخت، مثل جهاد، از آنان برداشته شده است.

پیامبر اکرم (ص) فرمود:

«نعم الولد البنات، ملطفات مجهزات، مونسات، مبارکاتٍ، مُفلیاتٍ[14]؛ چه خوب فرزندانی هستند دختران؛ زیرا آنان، موجوداتی لطیف و ظریف هستند» (و در آفرینش آنان، نهایت حکمت و ظرافت و لطافت به کار برده شده است).

«مجهّزات»، یعنی زن ها برای خانواده و اجتماع، آماده خدمت هستند.

«مونسات»، یعنی زن ها انیس های خوبی هستند و موجب انس و آرامشند.

«مبارکات» یعنی مایه برکت خانواده و اجتماع هستند.

اگر نگرش های اسلام نسبت به مسائل زنان به خوبی مورد پژوهش و اجرا قرار گیرند، زنان به حقوق مطلوب و آرمانی خویش خواهند رسید. نگرش مثبت دین به زنان و کمک در بسترسازی، جهت رشد و پرورش علم و ایمان آنان و تغییر نگرش برخی از مردان نسبت به زنان و همچنین تغییرات اساسی در ساختار فرهنگ ها و سنت های غیراسلامی، می تواند زمینه های احقاق حقوق زنان را فراهم سازد.

با توجه به مطالب مذکور، روشن می شود که تساوی و ارزش زن و مرد در انسان بودن و امکان رشد و رسیدن به کمالات در نظام خلقت، توسط خداوند، کاملًا رعایت شده است و برخی تفاوت ها در احکام، مانند دیه و ارث و مشاغلی چون قضاوت، مربوط به مسئولیت های هر جنس در اجتماع و شرایط جسمی و روحیات آنان است که هر یک در جای خود برای تشکیل و خلق نظام احسن، لازم هستند. نقش زن در نظام آفرینش به عنوان کانون محبت و عاطفه و محور تربیت و آرامش دیده شده و نقش مرد به عنوان مسئول اداره خانواده و مدیر امور اجتماعی و انجام دهنده کارهایی که نیازمند نیروی جسمی زیاد است، نگریسته شده است.

در موارد عادی و غیرضروری، هر یک از دو جنس، خوب است در جای خود قرار گیرند؛ یعنی مادر، حتماً نقش مادری را ایفا کند و پدر، نقش پدری را و اگر هر یک در جای خود قرار نگیرند، جامعه از حالت عادی و متعارف خارج می گردد و اختلاف توانایی ها، روحیات و مسئولیت ها، ملاک ارزش و عدم آن نمی باشد؛ بلکه قوام بخش نظام احسن در خلقت جهان هستند؛ زیرا اگر همه کاملًا یکسان بودند، در جهان، مشکلات و کمبودهای فراوانی به وجود می آمد.

پی نوشت ها

[1] . نساء(4)، آیه 124.

[2] . ر. ک: نساء(4)، آیه 1؛ شورى(42)، آیه 11؛ حجرات(49)، آیه 13؛ اعراف(7)، آیه 189 و ....

[3] . ر. ک: توبه(9)، آیه 67 و 68؛ نور(24)، آیه 26 و ....

[4] . ر. ک: بقره(2)، آیه 183؛ نور(24)، آیه 2، 31 و 32؛ مائده(5)، آیه 38 و ....

[5] . ر. ک: ممتحنه(60)، آیه 10 و 12 و ....

[6] . ر. ک: نساء(4)، آیه 33.

[7] . ر. ک: عنکبوت(29)، آیه 8؛ اسراء(17)، آیه 23 و 24؛ بقره(2)، آیه 83؛ مریم(19)، آیه 14؛ انعام(6)، آیه 151؛ نساء(4)، آیه 36؛ لقمان(31)، آیه 14 و 15؛ احقاف(46)، آیه 15.

[8] . ر. ک: نساء(4)، آیه 124؛ نحل(16)، آیه 97؛ توبه(9)، آیه 72؛ احزاب(33)، آیه 35.

[9] . آل عمران(3)، آیه 195.

[10] . النحل(16)، آیه 97.

[11] . نساء(4)، آیه 124.

[12] . غافر(40)، آیه 40.

[13] . روم(30)، آیه 21.

[14] . وسائل‏الشیعه، ج 21، ص 362؛ الکافى، ج 6، ص 4.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۴/۰۵
khademoreza kusar
آیه قرآن

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی