مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت خادم الرضا ( علیه السّلام )کوثر

مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت
دوشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۰۴:۱۲ ب.ظ

تحریم غیبت کردن از مؤمن

غیبت مومن

1- امام صادق (ع) فرمود: که پیغمبر (ص) فرموده است مؤمن کسی است که مؤمنین او را بر جان و مال خودشان امین دانند، و مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در امان باشند؛ و مهاجر کسی است که از گناهان دوری جوید و آنچه را که خدا حرام نموده ترک نماید و همچنین ستم کردن، خوار داشتن، و غیبت نمودن، و طرد کردن مؤمن، بر مؤمن حرام است.

2- امام صادق (ع) فرمود: هر که در داد و ستدش به مردم ستم نکند و در گفتارش به آنان دروغ نگوید، و در وعده ای که به مردم می دهد خلف وعده ننماید، از کسانی است که غیبتش بر دیگران حرام، مروّتش کامل، و عدالتش ظاهر است، دوستی و برادری چنین شخص بر دیگران واجب است.

3- حرث بن مغیره گوید امام صادق (ع) فرمود: مسلمان برادر مسلمان، و چشم و آینه و راهنمای اوست. نسبت به او خیانت نمی کند، فریبش نمی دهد، بر او ستم روا نمی دارد وی را دروغگو نمی پندارد، و از او غیبت نمی کند.

4- فضیل بن یسار گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمود: مسلمان برادر مسلمان است، به او ستم نمی کند، و او را خوار نمی دارد.

5- امام صادق (ع) فرمود: مسلمان برادر مسلمان است، به او ستم نمی کند، خوارش نمی دارد، غیبت او را نمی کند، وی را فریب نمی دهد، و از عطایا محرومش نمی کند.

6- امام صادق (ع) فرمود: هر که در مورد مؤمنی آنچه را که دیده و یا شنیده برای دیگران بازگو کند، جزء کسانی است که خدای عز و جل در باره آنها فرموده است: «آنان که می خواهند در باره مؤمنین عمل زشتی را اشاعه دهند برای آنان عذاب دردناک است».

7- امام صادق (ع) فرمود: که پیغمبر (ص) فرموده است: تأثیر غیبت در نابودی دین شخص مسلمان از اثر مرض خوره در درونش سریعتر است.

8- پیغمبر (ص) فرمود: نشستن در مسجد به انتظار نماز عبادت است تا وقتی که صحبت نکند، عرض کردند یا رسول اللّه، آن صحبت چه باشد؟ فرمود: غیبت کردن.

9- ابو ذر گوید: پیغمبر (ص) در یکی از نصایحش به من فرمود: ای ابا ذر، از غیبت کردن بپرهیز زیرا غیبت بدتر از زناست. عرض کردم یا رسول اللّه چرا چنان است؟ فرمود: برای این که زناکار اگر توبه و استغفار نماید، خدا توبه اش را می پذیرد. ولی گناه غیبت بخشوده نمی شود مگر این که صاحبش عفو نماید.

ای ابا ذر، دشنام دادن به مسلمان فسق، و جنگ با او کفر است، غیبت کردن از او سرپیچی از فرمان خدا، و مالش مانند خونش محترم است، عرض کردم یا رسول اللّه غیبت چیست؟ فرمود: در باره برادرت چیزی بگویی که او خوش ندارد. عرض کردم یا رسول اللّه اگر آنچه که گفته می شود در او باشد چطور؟

فرمود بدان که هر گاه در باره او چیزی بگویی که در او هست از او غیبت کرده ای و اگر چیزی بگویی که در او نیست، به او بهتان بسته ای.

10- پیغمبر (ص) فرمود: بهشت بر سه گروه حرام است، 1- آنان که

بر دیگران منّت گذارند. 2- کسانی که از دیگران غیبت کنند. 3- آنان که دایم الخمر باشند.

11- پیغمبر (ص) فرمود: آیا مردم در روز قیامت جز بر اثر نتیجه زبانشان برای چیز دیگر هم سرنگون به آتش انداخته می شوند؟

12- امام باقر (ع) فرمود که پیغمبر (ص) فرموده است: دشنام دادن به مؤمن فسق، و جنگ با او کفر است، غیبت کردن از او سرپیچی از فرمان خدا، و مالش مانند خونش محترم است.

13- امام صادق (ع) از پدرانش نقل می کند: که در حدیث مناهی پیغمبر (ص) مردم را از غیبت کردن، و سخن چینی، و گوش دادن به آنها نهی نموده است، و فرمود: هیچ سخن چینی به بهشت نمی رود، و از غیبت کردن و گفت و شنودی که انسان را از خدا دور می کند نیز نهی کرده است. آنگاه فرمود:

هر که غیبت مرد مسلمانی بکند روزه اش باطل و وضویش شکسته می شود، و در روز قیامت بیاید در حالی که از دهن او بویی گندیده تر از مردار پخش می گردد که سبب آزار اهل قیامت می شود، و اگر قبل از توبه کردن بمیرد در حالی مرده که حرام خدا را حلال دانسته است. آگاه باش هر کس غیبت برادر دینی اش را در مجلسی بشنود و از او دفاع کند و غیبت را ردّ نماید خداوند هزار نوع شر را در دنیا و آخرت از او دفع می کند و اگر قدرت دفع داشته باشد ولی از وی دفاع نکند، کیفر گناهش هفتاد برابر گناه غیبت کننده خواهد بود.

14- امام صادق (ع) فرمود: غیبت عبارت است از گفتن چیزی در باره برادر دینی که خدا آن را بر او پوشیده نگهداشته است و اگر چیزی را که در او وجود ندارد به او

نسبت دهی بهتان به شمار می آید.

15- امام صادق (ع) فرمود: زنازاده را سه نشانه است: 1- زشتی پیشگاهش (یعنی همنشینی با او زشت است) 2- به زنا اشتیاق دارد. 3- ما اهل بیت را دشمن می دارد.

16- نوف بکالی گوید: در صحن مسجد کوفه خدمت امیر مؤمنان (ع) رسیدم و سلام عرض کردم. حضرت جواب سلام را فرمود، گفتم: یا امیر المؤمنین مرا موعظه ای بفرما، فرمود: ای نوف نیکی کن تا به تو نیکی کنند، تا این که فرمود. . . عرض کردم بیشتر موعظه فرما، فرمود: از غیبت اجتناب کن زیرا غیبت خورش سگهای جهنم است سپس فرمود: ای نوف کسی که به وسیله غیبت کردن گوشت مردم را بخورد، به دروغ گمان کرده که حلال زاده است.

17- امام رضا (ع) از پدرش نقل می کند که امام صادق (ع) فرمود: خانه ای را که در آن گوشت باشد و گوشت چربی را خدا دوست ندارد، راوی گوید: عرض کردند یا ابن رسول اللّه ما گوشت را دوست داریم، و خانه ما خالی از گوشت نیست، فرمود آن طوری که شما فکر می کنید نیست، بلکه مقصود از خانه ای که گوشت دارد، خانه ای است که در آن به وسیله غیبت کردن گوشت مردم را بخورند، و منظور از گوشت چربی کسی است که در راه رفتن تکبّر و خودنمایی و فخر از خود نشان دهد.

18- پیغمبر (ص) فرمود: غیبت، کیفرش شدیدتر از زناست عرض کردند یا رسول اللّه چرا چنین است؟ فرمود: چون زناکار اگر توبه نماید خدا توبه اش را می پذیرد، امّا غیبت کننده توبه می کند ولی خداوند از او نمی پذیرد تا کسی که وی از او غیبت کرده است او را عفو نماید. و در جای دیگر از جابر نقل شده که پیغمبر (ص) فرمود: از غیبت کردن بپرهیزید، زیرا غیبت از زنا هم بدتر است، و سپس دنباله حدیث را مانند حدیث بالا بیان فرمود:

19- پیغمبر (ص) فرمود: آیا آگاه نکنم شما را به چیزی که از زنا هم بدتر است، و آن عبارت است از این که شخص از برادرش بد گویی کند (با غیبت کردن)

20- امام صادق (ع) فرمود: کسی را که با چشم خود ندیده ای مرتکب گناه شود، و در نزد تو دو نفر علیه او گواهی نداده اند، چنین شخص عادل است و شهادتش پذیرفته می شود گر چه در باطن گناهکار هم باشد، هر که از او غیبت بکند از دوستی خدا خارج و جزء دوستان شیطان است، سپس از اجدادش نقل می کند که پیغمبر (ص) فرمود: هر که از مؤمنی با صفاتی که در او هست غیبت کند خداوند در بهشت هرگز آنها را یک جا جمع نمی کند و هر که از مؤمنی با صفاتی که در او نیست غیبت کند تعهدات دینی میان آنان منقطع و غیبت کننده در آتش همیشگی است و چه بدجایی است آن آتش.

21- پیغمبر (ص) فرمود: هر که از برادر مسلمانش غیبت بکند، روزه اش باطل و وضویش شکسته می شود، و اگر در آن حال بمیرد در حالی مرده که حرام خدا را حلال دانسته، تا این که فرمود: هر که برای یاری دادن و کمک رساندن به برادرش قدم بردارد، ثواب جهادگران در راه خدا را دارد. و هر که در جستجوی عیب و کشف اسرار برادرش گام بردارد، نخستین گامی که برمی دارد در جهنم خواهد گذاشت، و خداوند در پیش آفریدگان اسرار او را فاش می کند. و هر که در انجام خواسته های خویشاوندانش قدم بردارد، خداوند پاداش صد شهید به او عطا فرماید.

و اگر از وی چیزی بخواهند و او با جان و مال خواسته خویشاوندان را برآورده کند برای هر قدمش چهل میلیون حسنه است و مقامش چهل میلیون درجه بالا رود، مثل این که صد سال خدا را عبادت کرده، و هر که برای فساد بین خویشاوندان و قطع رحم از آنها قدم بردارد، خداوند بر او غضبناک شود و در دنیا و آخرت بر او لعنت فرستد، و گناهش به اندازه معصیت کسی است که قطع رحم کرده باشد.

22- امام صادق (ع) فرمود: غیبت عبارت است از این که در باره برادرت بگویی آنچه را که خداوند پنهان نگهداشته، و اگر صفاتی را که در او نیست بیان کنی، شامل فرمایش خداست «البته بهتان و گناه آشکار را متحمل گردید».

153- باب تحریم تهمت زدن بر مرد مؤمن و زن مؤمن

1- ابن ابی یعفور گوید: امام صادق (ع) فرمود: هر کس بر مرد یا زن مؤمن به آنچه در آنها نیست بهتان ببندد، خداوند در روز رستاخیز او را در موضع طینت خبال برانگیخته و نگه دارد. تا از عهده آنچه گفته بیرون آید، راوی گوید عرض کردم «طینت خبال» چیست؟ فرمود: چرکی است که از فرج زنان بدکاره بیرون آید.

2- امام رضا (ع) از پدرانش نقل می کند که پیغمبر (ص) فرمود: هر که بر مرد یا زن مؤمن تهمت بزند، و یا چیزی را که در آنها نیست به آنان نسبت دهد، در روز رستاخیز خدا او را بر تلّی از آتش بر پا نگه دارد تا از عهده آنچه گفته است بیرون آید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۹/۱۲
khademoreza kusar

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی