خادم الرضا ( علیه السّلام )کوثر مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت

روزشمار غدیر

بایگانی

رادکانا

.

موضوعات

دریافت کد وضعيت آب و هوا

وارثان زمین در پایان تاریخ از منظر تورات، زبور، انجیل و قرآن با تکیه بر اشتراکات

وارثان زمین در پایان تاریخ از منظر تورات، زبور، انجیل و قرآن با تکیه بر اشتراکات
غلبه و سلطه صالحان یا به عبارتی حکومت صالحان و شایستگان در پایان تاریخ از نقاط مشترک تحقق حکومت جهانی است که وعده همه ادیان الهی است. قرآن کریم نه تنها صالحان را وارثان زمین می داند بلکه آن را اندیشه ای تاریخی می داند که در طول تاریخ، انبیاء الهی به آن بشارت داده اند. با توجه به این مسأله که وراثت زمین توسط صالحان در پایان تاریخ اندیشه ای مشترک بین همه ادیان الهی است، وارثان زمین از منظر قرآن، زبور و عهد عتیق و جدید به روش توصیفی- تحلیلی وتطبیقی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد تا پایان خوش تاریخ و استقرار حکومت صالحان در زمین از منظر همه ادیان اثبات شود که این موضوع خود می تواند زمینه تبلیغ موعود گرایی و مهدویت را فراهم و آن را اندیشه ای فرا تاریخی و دینی نشان دهد. در عین حال که بیان مشترکات بین ادیان، بستر لازم برای نزدیکی هر چه بیشتر ادیان به یکدیگر را موجب می شود. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد وارثان زمین از منظر قرآن و زبور انسان های شایسته ای هستند که از سوی خداوند برای این امر برگزیده شده اند. در اناجیل وارثان زمین وارد شوندگان به ملکوت و در تورات قوم برگزیده می باشند.

نقش پیشگویی های آخرالزمانی در معنی بخشی به زندگی

    

نقش پیشگویی های آخرالزمانی در معنی بخشی به زندگی
نیاز به معنی از ضروریات هر زندگی بوده و هست اما این مهم در قاموس ادیان به بهرین شکل ممکن صورت گرفته و این خواسته درونی بشر در آیینه ادیان تجلی زیبایی یافته و زندگی پیروان ادیان به مراتب بیش از دیگران معنی بخش است و این از مشخصات و کارکردهای اجتماعی ادیان محسوب می شود. اما با مطالعه در پیش گویی های آخرالزمانی ادیان ابراهیمی، به این نتیجه می رسیم که این آموزه ها، نقش پررنگ و بی بدیلی را در معنی بخشی به زندگی داشته و می توان کارکرد اجتماعی معنی بخشی برای زندگی، ثابت نمود چون این پیش گویی ها از طرفی گوش زد می کنند که عالم را خدایی واحد و قادر است که کارگردان اصلی این جریانات است و از طرف دیگر هدف و سیر مشخصی را برای آن بیان و تبیین می نماید به عبارت دیگر، در معنی بخشی به زندگی دو عامل مهم باید مورد نظر آید یکی اینکه خدا به عنوان خالق هستی منظور گردد و دیگر اینکه هدفی در پی این پیش گویی ها وجود دارد و این وقتی در باور و ضمیر پیروان ادیان ابراهیمی واقع شود کارکرد معنی بخشی برای زندگی را برای آنان به ارمغان می آورد و از جمله کارکردهای اجتماعی این پیش گویی ها به حساب می آید.

نگاهی به اصول و شاخص های انتظار در عصر ظهور

                   

نگاهی به اصول و شاخص های انتظار در عصر ظهور
مساله ظهور و امام منتظر که اسلام و سایر ادیان پیشین همه را به ظهور و برگشت ایشان وعده داده اند و از نقاط مشترک بارز همه ادیان الهی است، قبل از آنکه یک مساله دینی یا اسلامی باشد، یک مساله انسانی بوده و اساسا اعتقاد به مهدویت تعبیری دقیقی از ضرورت تحقق کامل آرزوها و آمال بشریت است. با توجه به اینکه دقیق ترین نشان از این مصلح دینی و منجی را مذهب شیعه با بیان اطلاعات کافی، جزئی و دقیق در خصوص سه گانه عصر غیبت، عصر انتظار و عصر ظهور به عنوان عناصر و ارکان تشکیل دهنده مهدویت ارائه نموده و در این راستا ضروری است واصول حاکم، مراحل، و شاخص های انتظار و جامعه منتظر در عصر ظهور با تاکید فرآیند تمدن سازی و حرکت شیعه در عصر انتظار مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور در این مقاله با تحلیل استقرایی اسناد موجود(آیات، روایات و بیانات مقام معظم رهبری) در این زمینه به دنبال تشریح فرآیند تمدن-سازی و حرکت شیعه در عصر انتظار به عنوان پیش نیاز عصر ظهور می باشیم.

برخی رخدادهای پس از ظهور با یادکرد مبانی اسلامی آن

برخی رخدادهای پس از ظهور با یادکرد مبانی اسلامی آن
از جمله اتفاقات زندگی آینده بشر، ظهور منجی است که این مسئله با پیچیدگی ها و ویژگی های خاصی رخ خواهد داد. در این نگاشته با استفاده از متون دینی یعنی قرآن و روایات و با بهره گیری از روش تحلیل واژگان و جملات، برخی رخدادهای پس از ظهور به ترتیب وقوع آن ها، استقصاء گردیده، با رویکردی تبیینی تلاش شد تا برخی مبانی اسلامی آن نیز قبل از یادکرد آن ها با عنوان چارچوب نظری بحث، ذکر گردد، رخدادهای زیادی پس از ظهور به وقوع می پیوندند که مهمترین آنها عبارتند از: قیام حضرت به همراه یاران خویش، رجعت برخی افراد، تشکیل حکومتِ اسلامیِ فراگیر و مبارزه با ظلم و بی عدالتی و در سایه آن برقراری نظام عدل جهانی، نیز از بین رفتن بدعت ها و مواردی از این دست که این موارد در پرتوی رخدادهای ویژه آن زمان است؛

روایات رجعت معصومین علیهم السلام بعد از امام زمان (عج)

روایات رجعت معصومین علیهم السلام بعد از امام زمان (عج)
رجعت معصومین ع و حاکمیت اولیای صالح پس از امام زمان عج، دو دیدگاه مطرح درباره اوضاع دنیا قبل از برپایی قیامت است. اهمیت این موضوع از نظر اعتقادی از یک سو و از نظر آینده پژوهی از سویی دیگر، بررسی سندی و دلالی روایات وارده در این باره را روشن می کند. این تحقیق در پاسخ به این سوال که روایات رجعت معصومین ع پس از امام زمان عج از نظر سند چگونه است و بر چه مضامینی دلالت دارد به این نتیجه رسید که رجعت معصومین ع به طور فی الجمله قطعی و یقینی است، اما جزئیات این رجعت بر اساس این روایات، قابل اثبات نیست، مگر آن که خبر واحد در روایات اعتقادی حجت باشند. این تحقیق در مقام گردآوری به روش اسنادی ـ کتابخانه ای و در مقام داوری به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شد.

آمین بر دعاهای دوستداران خود

آمین بر دعاهای دوستداران خود

امام مهدی (عج) بر دعاهای ما «آمین» می گوید. امام امیر المؤمنین علیه السّلام به رمیله می فرماید: ای رمیله! هیچ مؤمنی نیست که بیمار شود، مگر این که به مرض او مریض می شویم، و اندوهگین نشود مؤمنی، مگر این که به خاطر اندوه او، اندوهگین گردیم، و دعایی نکند مگر این که برای او آمین گوییم، و ساکت نماند مگر این که برایش دعا کنیم.[1]

ابو ربیع شامی نیز به امام صادق علیه السّلام عرض می کند: از عمرو بن اسحاق حدیثی به من رسیده.

حضرت فرمود: آن را بیان کن.

گفتم: «وی بر امیر المؤمنین علی علیه السّلام داخل شد، پس آن حضرت آثار زردی بر صورتش دید، فرمود: این زردی چیست؟ پس بیماری خود را توضیح داد.

آن حضرت به او فرمود: ما خوشحال می شویم به خوشحالی شما و اندوهگین می شویم به حزن شما و بیمار می شویم به بیماری شما و دعا می کنیم برای شما و شما که دعا می کنید ما آمین می گوییم.»[2]

پی نوشت ها

[1] مشارق الأنوار، ص 452؛ مکیال المکارم (ترجمه فارسى)، ج 1، ص 163.

[2] مکیال المکارم (ترجمه فارسى) ج 1، ص 163؛ بصائر الدّرجات، ص 260

  • +نويسنده: khademoreza kusar | ۲۵ شهریور ۹۶ ، ۰۹:۴۹
  • ۰ نظر

فتنه های عصر ظهور

فتنه های عصر ظهور
طبق روایات فتنه هایی در عصر نزدیک به ظهور و در آستانه ظهور وجود دارد که یا از مدتی قبل شکل گرفته اند و تا زمان ظهور امتداد دارند یا آغاز شکل گیری آنها در آستانه ظهور است. مهمترین این فتنه ها، فتنه اعتقادی، فتنه دجال، فتنه اختلاف در شیعه، فتنه سفیانی و فتنه صیحه شیطانی است. دانستن این فتنه-ها کمک می نماید تا با آگاهی از آنها بتوان از گزند آنها کمتر آسیب دید. در این مقاله با استفاده از روایات به این فتنه ها و ویژگی های هر یک پرداخته می شود.

ظهور، شرایط، و ویژگی های حضرت مهدی (عج)

ظهور، شرایط، و ویژگی های حضرت مهدی (عج)
یکی از مسائل و اموری که فِرَق اسلامی و ادیان الهی به آن اجماع دارند؛ظهور منجی و موعودی است که عالم را پر از عدل و داد، مساوات،برابری،برادری و عدالت می کند.فقر را از بین می برد؛کفر را نابود و اسلام را گسترش می دهد. در میان مباحث مهدویت،مساله ظهور حضرت مهدی(عج) و تاسیس حکومت عدل جهانی ایشان از آنرو که تحول جدی در زندگی بشر و در رشد همه جانبۀ او ایفا می کند؛مهمترین موضوع است؛و تمام انبیا الهی،ادیان و کتب آسمانی نوید آمدن موعود و منجی آخرالزمان را داده اند. با ظهور اسلام در قرآن کریم و روایات معصومین(علیهم السلام) نیز به ظهور حضرت مهدی(عج) بارها اشاره و تاکید شد؛ حتی بر علائم،ویژگی،شرایط و اتفاقات و یاران دوران ظهور حضرت نیز اشاره شد. طبیعی است ظهور حضرت که بزرگترین انقلاب بشری است و زندگی افراد بشر را دستخوش تغییر و تحولات بسیار می کند؛ نیازمند برنامه ریزی،یاران، اقدامات و رهبری شایسته می باشد. ظهور حضرت مهدی(عج) با شرایط خاص صورت می پذیرد؛و آن دوران دارای ویژگی های بسیاری است.

مواجهه امام زمان علیه السلام با قوم یهود در عصر ظهور

مواجهه امام زمان علیه السلام با قوم یهود در عصر ظهور
عصر ظهور امام زمان علیه السلام، عصر مواجهه و رویارویی با اقوام و ملل مختلف از جمله مواجهه با قوم یهود است. تاریخ یهود با حوادثی پر فراز و نشیب همراه بوده و هست. در قران آیات متعددی به یهود، انبیای بنی اسرائیل، اوصاف و کردار ناپسند این قوم اشاره دارد، در برخی از آیات خبر از تباهی، ذلت ابدی و نابودی آنها داده است. از مجموع شواهد بر می آید که امام زمان در عصر ظهور در دو مرحله با یهودیان مواجهه دارد در مرحله اول با اقامه دلایل مورد قبول برای یهودیان، آنان را به اسلام دعوت می نماید، برخی نیز ایمان می آورند اما بسیاری در اثر نژاد پرستی و عناد، اسلام نمی آورند و جنگ سختی با آنها شکل می گیرد، از روایات برمی آید که رابطه خاصی میان دجال و یهود، سفیانی و سرزمین شام با یهود وجود دارد، امام زمان  با غلبه بر دجال و شکست سفیانی و تصرف شام، در نهایت وارد مسجد الاقصی می شود. خواری و ذلت از اوصاف همیشگی یهود است که اوج آن در عصرظهور خواهد بود.

نظارت امام زمان(عج) بر شیعیان

نظارت امام زمان(عج) بر شیعیان

امام چشم خدا در میان انسان ها است[1] و بر کل هستی و همه جوامع انسانی اشراف و نظارت کامل دارد.

امام (عج) هم چون پدری مهربان از شیعیان خود مراقبت می کند و در بزنگاه ها و لحظات سرنوشت ساز با شیوه های مختلف به یاری آنها می شتابد. خودش در نامه ای به شیخ مفید می گوید:

«فإنّا نحیط علما بأنبائکم و لا یعزب عنّا شی ء من أخبارکم»[2]؛

ما بر اخبار و احوال شما، آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما، بر ما پوشیده و مخفی نمی ماند.

ذکر روزهای هفته
<
روزشمار محرم عاشورا