پوشش های ناپسند
رسول خدا(صلی الله علیه و آله وسلم) می فرماید: هلاکت زنان امت من در دو چیز سرخ فام است: طلا و لباس نازک(33)
و نیز می فرماید: ای علی! هر مردی از همسرش اطاعت کند خدا او را به رو در جهنم افکند. علی(سلام الله علیه) پرسید: این چه اطاعتی است؟فرمود: در پوشیدن لباس نازک به وی اجازه دهد(34).