شـخـصـی در کوفه خدمت امام علی علیه السّلام رسید، دید که لباس های حضرت امیرالمؤ منین علی علیه السّلام کم قیمت و ساده و وصله داراست،

با شگفتی به امام علی علیه السّلام نگریست و گفت:

چرا لباس شما وصله دارد؟

امام علی علیه السّلام در جواب فرمود:

یخشَعُ لَهُ القَلب، وَتَذِلُّ بِهِ النَّفس وَیقتَدی بِهِ المُؤ مِنُونَ

(لبـاس وصـله دار دل را خـاشع، و نفس اماره را خوار می کند، و الگوی مؤ منان می شود).[1]

اصلاح لباس بادست خویش

لبـاس هائی که امام علی علیه السّلام برای خود می خرید و می پوشید، اگر آستین، یا دامن آن بلند بود، به خیاطی نمی داد، بلکه خود آن را کوتاه و اصلاح می کرد و سپس می پوشید.[2]

یعنی بیشتر به ساده پوشی وخود کفائی در امور زندگی می اندیشید.

 پیراهن محدود

ابی اسحاق سبیعی می گوید:

مـن درکـودکی باپدرم به نماز جمعه رفتم، علی علیه السّلام را دیدم که خطبه جمعه می خواند، امّا هر چند گاه پیراهن خود را با دست تکان می داد،

از پدرم پرسیدم آیا برای گرما چنین می کند که بخود باد بزند؟

پدرم گفت:

نـه بـلکـه یک پیراهن دارد و آن را شسته و چون هنوز خشک نشده است آن را به حرکت در می آورد که زودتر خشک شود. [3]

 اعتراض به ساده پوشی امام علی علیه السّلام

زید بن وهب می گوید:

پس از جنگ جمل گروهی از مردم بصره که در میان آنها مردی از سرکردگان خوارج به نام (جعدة بن نعجه ) بود خدمت حضرت امیرالمؤ منین علی علیه السّلام رسیدند.

وقتی لباس ساده امام علی علیه السّلام را دیدند، جعده از روی تمسخر گفت:

چه چیز باعث شد که از پوشیدن لباس خوب خودداری می کنی؟

حضرت امیرالمؤ منین علی علیه السّلام پاسخ داد:

این لباس ساده مرا از غرورزدگی دور می کند، و ساده پوشی بهترین روش است.

جعده به امام علی علیه السّلام گفت:

از خدا بترس تو روزی خواهی مُرد.

حضرت امیرالمؤ منین علی علیه السّلام فرمود:

بـه خـدا سـوگـنـد با ضربتی که برسرم فرود می آید به شهادت خواهم رسید، و این عـهدی الهی است که واقع خواهد شد، امّا سیاه روی کسی است که به مردم تهمت و افترا می زند. [4]

پی نوشت ها

 

[1] شرح خوئی ج 21 ص 152 ـ و ـ نهج البلاغه حکمت 103 معجم المفهرس مؤ لّف

[2] غایة المرام ـ و ـ کفایة الخصام ص 648

[3] بحارالانوار ج 8 ـ و ـ الغارات ج 1

[4] بحارالانوار ج 8 ص 622