از امام صادق (علیه السلام): حمد و آیه الکرسی، و انا انزلناه، و یس، و الواقعه، حشر، تبارک، توحید، و معوذتین را با زعفران بنویسد بعد با آب زمزم یا باران، یا آب تمیز بشویید، بعد دو مثقال کندر و ده مثقال شکر و ده مثقال عسل در آن بریزید و آن را شب در زیر آسمان گذارید و روی ظرف آن سرپوش آهنی بنهید، بعد در آخر شب دو رکعت نماز بخوانید در هر رکعت پنجاه بار حمد و قل هو الله، و پس از نماز آن را بنوشید که برای حافظه بسیار مفید و مجرب است انشاء الله تعالی.